Selectati editia dorita

Semnal de alarmă. Străinii au retras 4,6 miliarde de euro din băncile românești

16 Nov 2016

Motiv de îngrijorare pentru economia României: străinii își retrag banii din bănci și îi direcționează spre zone de investiții mai sigure. Comparativ cu maxi­mul atins în vara anului 2011, din de­pozitele străinilor pe ter­men lung „s-au evaporat" 4,6 mld. euro, din care un miliard a dispărut doar în ultimul an.


Depozitele pe termen lung constituite de străini la băncile locale, în mare parte linii de finanţare primite de la acţionari, au fost în septembrie în jurul nivelului de 4 mld. euro, în scădere cu circa un miliard de euro faţă de aceeaşi lună de anul trecut şi la jumătate comparativ cu maximul atins în 2011.

Faţă de august 2016, depozitele străinilor au staţionat, însă comparativ cu nivelul de la sfârşitul anului trecut sunt mai mici cu aproximativ 820 mil. euro.

Depozitele nerezidenţilor au rămas în jurul minimului ultimilor nouă ani. Un ni­vel mai mic al depozi­te­lor străini­lor, de 3,5 mld. euro, a fost în­re­gistrat în 2008, când criza fi­nan­ciară în­ce­pea să se re­simtă, potrivit Ziarului Financiar. Ten­din­ţa de scă­dere a fi­nan­ţă­rilor alo­ca­te de băncile stră­ine pe pia­ţa locală ar pu­tea con­ti­nua în perioa­da următoare.

În ianuarie 2016, depozitele străinilor au intrat sub pra­gul de 5 mld. euro pentru prima oară din mai 2008 în­coace. În ultimele luni ale anului trecut depozitele con­sti­tu­ite de stră­ini la băncile locale s-au mişcat în zigzag şi au ajuns în decembrie la 4,9 mld. euro.

Sursa: realitatea
Cuvinte cheie: banci, bani, straini

Alte stiri asemanatoare