Selectati editia dorita

Acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local - etapa a II-a

16 Mar 2016

„Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni culturale, în anul fiscal 2016.


1.Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal 4305857; adresa: 400.001 Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3; telefon: 0264.596.030.
2.Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al programelor şi proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului local privind bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016 şi Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în vigoare la data depunerii dosarului.
3.Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
4.Bugetul pentru această sesiune la domeniile/liniile de program de la punctele 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 este de 3 000 000 lei. Pentru proiectele de la domeniul/linia de program 6.5 este de 400 000 lei. Finanţarea asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.
5.Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective generale: încurajarea creaţiei artistice şi a producţiilor culturale inovatoare, interdisciplinare, participative, a celor care contribuie la dezvoltarea socială şi urbană; sprijinirea dezvoltării sectorului cultural clujean; dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural şi alte domenii ale vieţii publice clujene - educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; încurajarea iniţiativelor experimentale, inovatoare, originale; păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului, a valorilor culturale tradiţionale; încurajarea schimburilor culturale, a coproducţiilor, creşterea mobilităţii creatorilor şi a produselor culturale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale; dezvoltarea publicului şi creşterea accesului la actul de cultură, sprijinirea educaţiei culturale pe întreg parcursul vieţii; dezvoltarea cercetării în domeniul cultural şi în domeniile de intersecţie dintre cultură şi alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte şi strategii în domeniul cultural; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii municipiului Cluj-Napoca şi a scenei culturale clujene; sprijinirea tinerelor talente, a proiectelor ce sunt destinate pregătirii manifestărilor ce se vor desfăşura sub genericul pregătirea candidaturii municipiului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021; creşterea expertizei şi profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltării organizaţionale a operatorilor culturali clujeni.
6.Proiectele culturale vor fi depuse la unul din următoarele domenii/linii de program:
6.1.Proiecte culturale, artistice, educaţionale, realizate de către fundaţii sau asociaţii întemeiate înbaza OG 26/2000, în parteneriat cu instituţii publice de cultură şi/sau de învăţământ, având sediul în municipiul Cluj-Napoca;
6.2.Proiecte de tineret;
6.3.Proiecte culturale regionale;
6.4.Proiecte culturale locale;
6.5.Proiecte cu caracter social.
7.Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 ( privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general) şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
8.Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 17 martie 2016- 15
aprilie 2016, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în dublu exemplar şi CD. Data limită de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 15 aprilie 2016, ora 16.30. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua de către Comisia de analiză și selecție a proiectelor în perioada 16 aprilie până în 3 mai 2016.
9.Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii.
10.Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine dela Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte - Biroul Management proiecte sociale, culturale și sportive din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3, cam. 52, tel. 0264.596.030, interior 1006, de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro. (Administraţie - Regulamente locale - Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
11.Decontarea cheltuielilor în limita finanţării aprobate se va efectua numai pentru activităţile realizate şi cuprinse într-un raport de activitate intermediar/final.
12.Data transmiterii anunțului de participare către Monitorul Oficial R.A.: 15 martie 2016.

Sursa: moneystreet
Cuvinte cheie: primarie, finantari, cluj

Alte stiri asemanatoare