Selectati editia dorita

Drumurile judeţene din Ardeal, modernizate pe fonduri europene

03 May 2016

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV), organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, va promova cinci ghiduri de finanţare destinate drumurilor judeţene, eficienţei energetice pentru clădiri rezidenţiale, patrimoniu cultural, revitalizarea oraşelor, infrastructură de turism. Cele cinci priorităţi pot atrage în regiune 214 milioane de euro.


Ghidurile se referă la priorităţile de investiţii 6.1. stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv noduri multimodale; 3.1. sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice şi sectorul locuinţelor; 5.1 conservarea, protejarea, promovarea, dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural; 5.2. acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate, reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului; 7.1. investiţii în infrastructura de turism.

Pentru 6.1. alocarea regională este de 113,8 milioane de euro, prin care se va finanţa traseul regional de drumuri judeţene Transilvania Nord, proiect în parteneriat între şase consilii judeţene. Valoarea eligibilă a proiectelor poate fi între 1 şi 50 de milioane de euro, cu excepţia proiectelor celor în parteneriat, de maximum 69,5 milioane. Beneficiarii asigură o cofinanţare de minim 2% din cheltuielile eligibile. Sesiunea de depunere a proiectelor va avea loc în 16 mai - 16 noiembrie.

Pentru prioritatea 3.1 proiectele se vor depune în aceeaşi perioadă. Valoarea eligibilă a unei cereri de finanţare poate fi între 0,1 şi 5 milioane de euro, iar beneficiarii sunt unităţile administrativ teritoriale (UAT) din mediul urban. Alocarea regională este de 52,2 milioane de euro.

Vor fi sprijinite creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolarea anvelopei clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic, modernizarea sistemului de încălzire, înlocuirea corpurilor de iluminat, implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice, înlocuirea lifturilor şi a circuitelor electrice în părţile comune, reparaţii la faţade, strategii pentru eficienţă energetică. Ratele de cofinanţare pentru cheltuielile eligibile sunt 60% finanţare prin POR, 40% UAT şi asociaţia de proprietari.

Prioritatea 5.1 se adresează UAT, autorităţilor administraţiei publice centrale, unităţilor de cult, organizaţiilor sau parteneriatelor între aceste entităţi, iar finanţarea va fi acordată pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice, marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, precum şi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului.

Proiectele se vor depune în 25 mai - 25 noiembrie, iar cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din cheltuielile eligibile. Valoarea maximă a proiectului este de 5 milioane de euro şi în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO de 10 milioane. Valoarea minimă este de 0,1 milioane de euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric. Alocarea regională este de 35 de milioane de euro.

La prioritatea 5.2. sunt vizate reconversia funcţională sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul oraşelor, transformarea lor în zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate. Cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar valoarea investiţiei, între 0,1 şi 5 milioane de euro.

Beneficiarii în cadrul acestei priorităţi de investiţie vor fi unităţile administrativ teritoriale (UAT) din mediul urban, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ sau parteneriate între unităţile administrativ teritoriale şi judeţe, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban. Depunerea de proiecte are loc între 25 mai şi 25 noiembrie, alocarea pentru RNV fiind de 12,8 milioane euro.

Prioritatea 7.1. are o alocare regională de 13,9 milioane de euro. Autorităţile locale pot depune proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, amenajarea obiectivelor naturale de utilitate publică, modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat. Valorile proiectelor se încadrează între 0,1 şi 5 milioane de euro. Cofinanţarea este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Proiectele se vor depune între 1 iunie şi 2 decembrie.

Sursa: ziua de cluj
Cuvinte cheie: cluj, ardeal, drumuri judetene

Alte stiri asemanatoare