Selectati editia dorita

Invitatie sedinta ordinara de Consiliu Local - vineri, 11 martie 2016, ora 12.00

04 Mar 2016

Potrivit Dispoziţiei nr. 1161 din 4 martie 2016, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de vineri, 11 martie 2016, ora 12, în Sala de sticlă de la sediul din str. Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Parcului Industrial Cluj Innovation Park.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Someşeni nr. 8, identificate prin nr. cad. 314052 şi 318666.
7.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 19,84 mp., parte din terenul în suprafaţă de 165 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moşoiu nr. 40, înscris în C.F. nr. 258906 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 3857 Cluj-Napoca), sub nr. topo 3541.
8.Proiect de hotărâre privind însuşirea unui raport de evaluare pentru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în vederea vânzării acestora prin licitaţie publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată.
9.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de înscriere a suprafeţelor imobilelor teren-curte şi teren aferent construcţiei, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8.
10.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de înscriere a suprafeţei imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Borza nr. 5.
11.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de înscriere a suprafeţei imobilului teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 146-148.
12.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de înscriere a suprafeţei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Bilaşcu (azi str. Republicii) nr. 32.
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Zaciu nr. 1-3, identificat prin nr. cad. 314349.
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Moisil nr. 12 provizoriu, identificate prin nr. cad. 318264 şi 314695.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Soporului nr. 17 provizoriu, identificate prin nr. cad. 316992, 307061 şi 307060.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 235/2009 (vânzarea unor spaţii cu altă destinaţie în baza Legii nr. 550/2002).
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată, a unor spaţii comerciale.
18.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unor terenuri în suprafaţă de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentinţe civile.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de exercitare a dreptului de folosinţă acordat S.C. Euromedia Group S.A., în baza Hotărârii nr. 839/2004, asupra staţiilor de călători (refugii pietonale), preluate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca.
20.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de reevaluare şi vânzarea suprafeţei de 38 mp. de teren cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34.
21.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea suprafeţei de 359 mp. de teren cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moşoiu nr. 62.
22.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea suprafeţei de 225 mp., aflată în indiviziune, parte din terenul-curte situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Codru Drăguşanu nr. 7.
23.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea suprafeţei de 47 mp. de teren cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Inocenţiu Micu Klein nr. 18.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a zonei Borhanci.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. János Zsigmond nr. 17, identificate prin nr. cad. 318468 şi 315612.
26.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 325/2015 (trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia şi darea în administrare Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie pentru Serviciul Teritorial Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 1, ap. 1).
27.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319111, 319099 şi 319105.
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Făgetului, identificate prin nr. cad. 317725, 317749 şi 317733.
30.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia, şi darea în administrare, Curţii de Apel Cluj, pentru Tribunalul Specializat Cluj, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16.
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorităţi pentru anul 2016, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2016, rezultată în urma soluţionării contestaţiilor, pentru tinerii care au acces la locuinţe construite prin A.N.L., destinate închirierii.
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării totale a valabilităţii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - locuinţe familiale înşiruite P+E+M, str. Fagului nr. 63-69", aprobate prin Hotărârea nr. 507/2007.
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării parţiale a valabilităţii documentaţiilor de urbanism „P.U.D. - str. Bună Ziua şi P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective şi servicii (D)+P+2E, str. Bună Ziua nr. 9", aprobate prin Hotărârea nr. 224/2014.
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială, Aleea Uranus nr. 7C; beneficiari: Meslec Maria Nicoleta şi Todea Aurelian Eugen.
36.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 370/2015 (aprobarea P.U.Z. str. Borhanciului Nord, pentru parcelare şi construire locuinţe familiale; beneficiari: Dudas Zoltan, Nagel Ildiko, Kun-Kuti Ana-Maria, Tovissi Iudita, Ionescu Margit Julianna, Miheţiu Valentin, Miheţiu Cristina Silvia, Furu Ştefan, Furu Susana, Achimeţ Mihai Cristian şi Achimeţ Bianca).
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării totale a valabilităţii documentaţiilor de urbanism „P.U.Z. şi P.U.D. - Ansamblu de locuinţe şi dotări (spaţii comerciale, birouri şi grădiniţă) şi parking subteran, str. Bună Ziua", aprobate prin Hotărârea nr. 359/2008.
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere casă familială cu terasă cu subsol, str. Eremia Grigorescu nr. 11; beneficiari: Terheş Călin Ciprian şi Terheş Olimpia Paula.
39.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu de locuinţe colective S/D+P+3E, cu spaţii comerciale şi dotări - str. Aurel Gurghianu nr. 29; beneficiară: S.C. Future Developments Company Impex S.R.L.
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Ioan Alexandru, pentru construire clădire cu funcţiuni mixte.
41.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 71690/3 în 22.02.2016.
42.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 71706/3 în 22.02.2016.
43.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 71707/3 în 22.02.2016.
44.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 71701/3 în 22.02.2016.
45.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 71698/3 în 22.02.2016.
46.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 71708/3 în 22.02.2016.
47.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 71713/3 în 22.02.2016.
48.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 82540/3 în 29.02.2016.
49.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 82555/3 în 29.02.2016.
50.Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 82559/3 în 29.02.2016.
51.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire creşă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A".
52.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca şi din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2016.
53.Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la reorganizarea şi funcţionarea Cantinei de ajutor social şi pensiune, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
54.Proiect de hotărâre privind concursul între asociaţiile de locatari/proprietari „CURĂŢENIE GENERALĂ".
55.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016.
56.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă în anul 2016.
57.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de închiriere a spaţiilor şi a logisticii pentru evenimente.
58.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 470/2014, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 88/2015 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor şi străzilor, respectiv a activităţii de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri şi străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
59.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrărilor pentru realizarea şi exploatarea unor imobile cu funcţiuni complexe pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106.
60.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru Realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric al oraşului Cluj-Napoca".
61.Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 16.03.2016, ora 16.
62.Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Tetarom, din data de 1.04.2016, ora 11.
63.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 231/2010 (aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană"), astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 429/2014.
64.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.).
65.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului şcolar 2015-2016, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat.
66.Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară de la bugetul local pe anul 2016 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învăţământul de stat şi particular.
67.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2016 pentru premierea elevei Roxana Maria Chiorean, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă" din Cluj-Napoca, câştigătoare a Concursului Anual de Traducere „Juvenes Translatores", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
68.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2016 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează: 7.560.000 lei, în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia din cele cinci carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS şi „A card/A Kártya", în perioada ianuarie-decembrie a.c.; 41.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor); 242.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rât la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor); 157.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fânaţelor la şcolile şi grădiniţele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
69.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.570.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor structurilor sportive.
70.Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis, a meciului de tenis contând pentru menţinerea în Grupa Mondială a Fed Cup, aprilie 2016.
71.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 11 - contractul de finanţare nerambursabilă, din Hotărârea nr. 467/2015 (adoptarea Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005).
72.Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, pentru proiecte regionale majore, proiecte locale, de tineret şi sportive, acordate în baza Legii nr. 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
73.Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
74.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului multianual „Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie".
75.Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2016 pentru proiecte cu caracter social şi/sau medical, acordată în baza Legii nr. 350/2005 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015.
76.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 de lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziţionării de produse alimentare şi acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate.
77.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 41.200 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziţionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun 2016.
78.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.922.800 lei din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2016, pentru acordarea de subvenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
79.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 344/2015 (implementarea Programului „Şcoală după şcoală", în anul şcolar 2015-2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 374/2015).
80.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, referitoare la venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.
81.Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Asociaţia Cluster Agro Food Ind Napoca - Agro Transilvania Cluster.
82.Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Asociaţia Cluster Mobilier Transilvan.
83.Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software - Filiala Transilvania (A.R.I.E.S.).
84.Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur" şi a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
85.Raport privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiilor de către asociaţiile şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul Cluj-Napoca şi care au primit subvenţii de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în anul 2015.
86.Diverse.


P R I M A R,
EMIL BOC

Sursa: moneystreet
Cuvinte cheie: primarie, cluj, sedinta, consiliul local

Alte stiri asemanatoare