Selectati editia dorita

Poziția Companiei de Apă Arieș cu privire la scăderea cotei de apă uzată evacuată! Reducerea cu 20% a cotei de canalizare este o inițiativă care aduce beneficii cetățenilor!

20 May 2016

Cu referire la afirmațiile reprezentanților instituției Primăriei despre comunicatele de presă ale operatorului Companiei de Apă Arieș, afirmații ce încearcă să îngradească dreptul constituțional al cetățenilor de a fi informați, atragem atenția reprezentaților primăriei și semnatarilor comunicatului despre rolul esențial ce stă la baza funcționarii unei instituții publice și anume, ca prin întreaga lor activitate, să urmarească satisfacerea interesului general al populației.


În acest sens, administrația publică trebuie să comunice corect, să fie deschisă dialogului și să ia în considerare cetățeanul, criterii ce nu sunt respectate nici în cea mai mică masură, modalitatea de comunicare aleasă de instituția Primariei fiind una de tip tabloid ce încalcă limitele unei comunicări instituționale, fie ea și prin intermediul mass-media.

Compania de Apă Arieș consideră că afirmațiile reprezentanților instituției primăriei au fost alese intenționat pentru a crea o imagine negativă societății, prin prezentarea unei imagini incorecte și distorsionate a unei propuneri de reducere a tarifului pentru serviciul de canalizare, propunere menită să aducă beneficii populației. De asemenea, CAA consideră că afirmațiile sunt făcute cu scopul de genera, în mod nejustificat, ostilitate față de societate în percepția opiniei publice, pe fondul campaniei electorale.

În data de 06.05.2016 Compania de Apă Arieș a înaintat către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Văii Arieșului'' propunerea de reducere a cotei procentuale de apă uzată evacuată de consumatorii casnici de la 100% cât se facturează în prezent, la 80%. În urma solicitărilor venite din partea populației, coroborate cu rezultatele economice foarte bune, rezultate în urma unui management profesionist, Compania de Apă Arieș SA consideră oportună reducerea cotei procentuale de apă uzată evacuată de consumatorii casnici de la 100%, cât se facturează în prezent, la 80%, cota minimă prevăzută de lege.

Din comunicatul semnat de domnul primar, înțelegem că acesta nu dorește să își asume o schimbare care ar aduce un beneficiu pentru cetățeni, transformând această inițiativă într-o luptă strict politică. Pe această cale, conducerea CAA informează cetățenii că măsura reducerii cotei de canalizare va fi pusă în aplicare după aprobarea Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului", cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare și se va regăsi ca o scădere de 10 procente în facturile cetățenilor. Acest lucru va fi posibil doar printr-o bună colaborare între operator și ADI „Apa Văii Arieşului" care trebuie să conlucreze înspre satisfacerea interesului general al populației și nu pentru diverse satisfacții vremelnice de natura politică a unora sau altora. Administrația publică trebuie să fie întotdeauna în slujba cetățeanului, iar cei ce dețin funcții publice trebuie să conștientizeze datoria pe care o au față de populația care i-a ales și anume datoria de a le reprezenta în cel mai bun mod posibil interesele.

Tarifele la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare nu sunt stabilite de către operatorul Compania de Apă Arieș, acestea fiind aprobate de Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului" în baza avizului ANRSC și a prevederilor din statutul asociației. Preţurile/tarifele unice pe toată aria de deservire a companiei, sunt aprobate prin Avizul de specialitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) şi în urma hotărârilor de Consiliu Local a fiecărei UAT membre în Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului".

Ajustarea preţurilor/tarifelor s-a făcut în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare şi a Contractului de Finanţare nr. 91757/23.09.2008, Anexa 1.4, pentru derularea Programului Operaţional Sectorial de Mediu.
Din respect pentru cetațenii orașului, pentru a proteja investițiile majore implementate de Compania de Apă Arieș în ultimii ani, angajamentele asumate, dreptul legitim al tuturor turdenilor de a avea acces la servicii civilizate și, nu în ultimul rând, imaginea companiei, lezată constant de maniera în care oameni politici aleg în această perioadă să facă afirmații nefondate, cu scopul de a inocula și propaga o percepție negativă asupra societății, Compania de Apa Arieș informează că nu va da curs unor astfel de provocări electorale, iar autoritățile implicate în actul decizional trebuie să se rezume la comunicări de tip instituțional care să fie lipsite de orice implicații politice.

Sursa: turdanews
Cuvinte cheie: compania de apa aries, pozitie, cota

Alte stiri asemanatoare