Selectati editia dorita

Anularea datoriilor: Cum şi când se aplică facilitatea pentru obligaţiile stabilite de inspecţia fiscală?

21 Mar 2016

Legislatia emisa toamna trecuta pentru anularea penalitatilor de intarziere si a 54,2% din dobanzi (OUG 44/2015) a suferit modificari, odata cu trecerea prin procedura parlamentara (legea 4/2016).


Facilitatea se aplica contribuabililor cu datorii restante la 30 septembrie 2015. Totusi, se arata ca pot beneficia si cei la care se derulau inspectii in momentul aprobarii acesteia. Din cauza parcursului legislativ, au aparut neconcordante intre termene, iar Ministerul de Finante a emis un proiect de ordin pentru a le clarifica.

Reamintim ca de facilitate pot beneficia toti contribuabilii persoane fizice si persoane juridice care indeplinesc conditiile legale.

Astfel, pe langa contribuabilii cu datorii restante la 30 septembrie, potrivit procedurii propuse, pot beneficia de facilitate cei carora le-au fost stabilite obligatii de plata principale prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale si comunicate in perioada 1 octombrie - 21 octombrie 2015.

Totodata sunt facute precizari referitoare la momentul inceperii inspectiei.

Referitor la conditii, se precizeaza ca facilitatea se acorda pentru obligatiile stabilite de inspectia fiscala daca:

diferentele de obligatii de plata principale sunt stinse conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala referitor la termenele de plata;
45,8% din dobanzile aferente obligatiilor sunt stinse conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala referitor la termenele de plata;
cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

Prevederile Codului de Procedura Fiscala de la art. 156 Termenele de plata:

daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare, inclusiv;
daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare, inclusiv.

Sumele ce pot fi anulate:

obligatii de plata principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv (cum ar fi TVA, impozit pe profit, alte impozite si taxe restante la 30 septembrie 2015, care au fost achitate dupa aceasta data);
obligatii de plata principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile fiscale principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv (de exemplu, daca se declara suplimentar impozit pe profit aferent anului 2014, iar diferenta se achita dupa 30 septembrie 2015);
obligatii de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015 inclusiv si stinse pana la aceasta data (de exemplu accesorii calculate pentru impozite si taxe ce au fost achitate integral pana la 30 septembrie 2015, dar pentru care nu s-a facut si plata penalitatilor de intarziere si a dobanzilor aferente);
obligatii de plata principale cuprinse in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta (de exemplu daca inspectia fiscala era in derulare la 21 octombrie 2015 si aceasta s-a finalizat dupa aceasta data, prin stabilirea de impozite si taxe suplimentare si obligatii accesorii aferente).

Conditii

Conditiile trebuie indeplinite cumulativ. In primul rand, trebuie sa stinga:

1. toate obligatiile principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, pana la data de 31 martie 2016.

2. 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor principale restante la 30 septembrie 2015, pana pe 30 iunie 2016.

3. 45,8% din dobanzile datorate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale restante la 30 septembrie 2015 si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data.

4. toate obligatiile de plata principale cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016 pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

In al doilea rand, trebuie sa depuna:

5. toate declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de anulare

6. cererea de anulare pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Atentie! Abia dupa indeplinirea celor sase conditii, organul fiscal va emite decizia de anulare a accesoriilor.

Ce se aplica?

Din cauza modificarilor, apar situatii in care se aplica prevederile art. 4 din OUG nr.44/2015 si art.II din Legea nr.4/2016, in functie de momentul in care au fost emise si comunicate deciziile de impunere. Astfel, facilitatea se aplica daca deciziile de impunere sunt:

emise si comunicate pana la 30 septembrie 2015
emise inainte de 1 octombrie 2015 si comunicate in perioada 1 octombrie - 21 octombrie 2015, inclusiv
emise in perioada 1 octombrie - 21 octombrie 2015, inclusiv si comunicate pana la data de 21 octombrie 2015
emise inainte de 1 octombrie 2015 si comunicate incepand cu 22 octombrie 2015, inclusiv
emise dupa data de 1 octombrie 2015 si comunicate incepand cu data de 22 octombrie 2015, inclusiv
emise dupa data de 22 octombrie 2015, inclusiv, si comunicate dupa aceasta data

Sursa: capital
Cuvinte cheie: anulare, datorii, taxe, impozite

Alte stiri asemanatoare