Selectati editia dorita

Balanţa de plăţi şi datoria externă – mai 2017

17 Jul 2017

În perioada ianuarie – mai 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 969 milioane euro, comparativ cu 1 714 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 581 milioane euro, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 294 milioane euro, respectiv cu 197 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 817 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - mai 2016p ianuarie - mai 2017p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 30 857 32 571 -1 714 34 428 36 397 -1 969
A. Bunuri şi servicii 28 135 28 491 - 356 31 070 32 204 -1 134
a. Bunuri 21 034 24 541 -3 507 23 552 27 640 -4 088
b. Servicii 7 101 3 950 3 151 7 518 4 564 2 954
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 061  80  981 1 147  80 1 067
- transport 2 187  737 1 450 2 233  888 1 345
- turism - călătorii  602  695 - 93  756 1 127 - 371
- alte servicii 3 251 2 438  813 3 382 2 469  913
B. Venituri primare  761 2 921 -2 160 1 933 3 276 -1 343
C. Venituri secundare 1 961 1 159  802 1 425  917  508

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 444 milioane euro (comparativ cu 1 653 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 850 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 406 milioane euro.

În perioada ianuarie – mai 2017, datoria externă totală a crescut cu 1876 milioane euro. În structură:

  • Datoria externă pe termen lung a însumat 70 026 milioane euro la 31 mai 2017 (74,3 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016;
  • Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2017 nivelul de 24 227 milioane euro (25,7 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 5 luni 2017p
Sold la 31.12.2016p Sold la 31.05.2017p
I. Datoria externă pe termen lung 68 979 70 026 7 389
I.1. Datoria publică 32 239 34 103 1 513
I.1.1. Datoria publică directă 31 694 33 590 1 487
I.1.2. Datoria garantată public  545  513  26
I.2. Datoria negarantată public,
     din care:
35 485 34 707 5 865
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 3 787 3 238  772
I.3. Datoria autorităţii monetare,
     din care:
1 255 1 216  11
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 255 1 216  11
II. Datoria externă pe termen scurt 23 398 24 227 18 931
Total datorie externă (I+II) 92 377 94 253 26 320

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 23,8 la sută în perioada ianuarie – mai 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2017 a fost de 6,1 luni, faţă de 6,3 la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2017 a fost de 92,4 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.

Sursa: bnr.ro
Cuvinte cheie: BNR, REZERVE, DATORII, BALANTA, PLATI ISARESCU

Alte stiri asemanatoare