Selectati editia dorita

Creste datoria externa - Balanţa de plăţi – martie 2017

16 May 2017

În perioada ianuarie – martie 2017p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 690 milioane euro, comparativ cu 314 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 281 milioane euro, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 317 milioane euro, respectiv cu 19 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 241 milioane euro., anunta BNR.

nvestiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 075 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 258 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 183 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 68 968 milioane euro la 31 martie 2017 (74 la sută din total datorie externă), nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2016.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2017 nivelul de 24 224 milioane euro (26 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016.

În perioada ianuarie – martie 2017, datoria externă totală a crescut cu 815 milioane euro, pe seama majorării soldului datoriei negarantate public (cu 596 milioane euro) şi a soldului datoriei publice (cu 224 milioane euro).

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16 la sută în perioada ianuarie – martie 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 martie 2017 a fost de 6 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2017 a fost de 90,3 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.

milioane euro).

Datoria externă a României la 31 martie 2017
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – martie 2017 (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 3 luni 2017p
Sold la 31.12.2016p Sold la 31.03.2017p
I. Datoria externă pe termen lung 68 979 68 968 3 028
I.1. Datoria publică 32 239 32 568 973
I.1.1. Datoria publică directă 31 694 32 042 953
I.1.2. Datoria garantată public 545 526 20
I.2. Datoria negarantată public,
     din care:
35 485 35 149 2 049
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 3 787 3 400 527
I.3. Datoria autorităţii monetare,
     din care:
1 255 1 251 6
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 255 1 251 6
II. Datoria externă pe termen scurt 23 398 24 224 10 461e
Total datorie externă (I+II) 92 377 93 192 13 489

e) date estimate
p) date provizorii

Sursa: bnr.ro
Cuvinte cheie: BNR, REZERVE, DATORII, BALANTA, PLATIISARESCU

Alte stiri asemanatoare